De Stichting zorgt ervoor dat voorstellen, wensen en ideeën die in het Wijkberaad behandeld zijn, onder de aandacht van terzake verantwoordelijke instanties worden gebracht. Er is regelmatig contact met de gemeente en andere ...
Lees meer
Lennisheuvel 6-A
5281LE Boxtel
06-23250775

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven