Het doel van de vereniging is: 1. Het in brede kring wekken en bevorderen van belangstelling voor en kennis van de heemkunde in het algemeen en die van Boxtel in het bijzonder. 2. Het onderzoeken en bestuderen van de aspect...
Lees meer
De Houtbreker 23
5283ME Boxtel
0411-675818

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven