Bahá’ís en hun vrienden werken in wijken en dorpen samen om hechtere gemeenschappen op te bouwen door mogelijkheden te creëren voor kinderen, jeugd, jongeren en volwassenen om geestelijk te groeien en dienstbaar te zijn.
Hoogheem 24
5283BA Boxtel
06-43586628

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven