Over Welzijnboxtel.nl


De gemeente Boxtel vindt het belangrijk om goede informatie te bieden voor inwoners, vrijwilligers, organisaties en zorgverleners in het sociale domein. Er zijn veel instanties met elk hun eigen taak. 

Om de informatie toegankelijk te maken is deze sociale kaart ontwikkeld. Hierop staan de gegevens van voorzieningen zodat je precies kunt zien welk aanbod er in elke wijk en dorp is. 

De sociale kaart is in opbouw. Dit betekent dat nog niet alle organisaties in de gemeente op de sociale kaart staan. Mist u gegevens? Dan kunt u dit doorgeven via

Natuurlijk zullen er ook nieuwe organisaties bijkomen en anderen verdwijnen. De sociale kaart blijft dan ook een levend ‘document’.